Wednesday, December 16, 2009

download talak

sila muat turun di sini

KUIZ 3

1. Nyatakan definisi talak menurut bahasa dan istilah ( 3 markah )

2. Huraikan kenapa Islam mensyariatkan perceraian dalam sesebuah rumahtangga sedangkan
hal tersebut amat dibenci oleh Allah s.w.t.

KUIZ 1

1. Nyatakan rukun nikah

2. Tulis maksud yang sempurna bagi kalimah syahadah

Selamat Datang

Salam pertemuan di ruangan blog. Selamat datang......