Wednesday, December 16, 2009

KUIZ 3

1. Nyatakan definisi talak menurut bahasa dan istilah ( 3 markah )

2. Huraikan kenapa Islam mensyariatkan perceraian dalam sesebuah rumahtangga sedangkan
hal tersebut amat dibenci oleh Allah s.w.t.